Härnösands Alpina

Härnösands alpina driver en alpin verksamhet med inriktning mot tävlingsåkning, men det är inte ett krav att tävla för att vara med och träna i vår klubb. Vårt mål är att barn/ungdomar skall upptäcka glädjen i att vara duktiga på att åka skidor samt att få umgås och utvecklas tillsammans med andra barn/ungdomar i en trivsam miljö. 

En förutsättning för att vi ska kunna bedriva en bra träning för alla är att man kan åka skidor och att man kan ta liften själv. Med att åka skidor menar vi att man kan åka själv kan göra slalomsväng och stanna.

För att lära sig grunderna hänvisar vi till friluftsfrämjandets nybörjarkurser.

När vi bildades

Härnösands Alpina bildades 2003.

Styrelsen

Ordförande
Maria Sjöström

Sekreterare
Åsa Bång

Kassör
Jonathan Grip

Ledamöter
Sandra Itämaa
Henrik Dahlbom

Suppleanter
Christina Jansson
Niklas Selin

Revisorer är Malte Frisk och Ken Johansson

Valberedningen består av Hugo Wikström, Anna Carlsson och Maria Nivfors

 

 

 

 

Framgångar i klubben

Klubben har genom åren fostrat åkare som tävlat på elitnivå..

Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling

Alla aktiva och då inte minst barn och ungdomar, har rätt att idrotta och utvecklas i en trygg och positiv miljö och bemötas med respekt. I detta ligger bland annat att mobbning, trakasserier och sexuella övergrepp inte får
förekomma i någon som helst form eller omfattning.

Vår värdegrund

Vår klubb har tillsammans med SISU arbetat fram en värdgrund för vår verksamhet.

Snöglädje – vi lär oss att bli trygga på att åka på alla sorters underlag och vi tränar och tävlar i alla väder. Snö är det bästa som finns för vår sport.

Gemenskap – i en sport där den idiviuella prestationen blir i fokus tycker vi det är mycket viktigt att skapa forum för gemenskap i och utanför backen. Det gör vi genom att ha gemensamma träningsdagar/tider, åker på läger, klubbkläder som bidrar till en känsla av klubbtillhörighet, vi håller ihop och hjälps åt på tävlingar m.m.

Utveckling – vi tycker utveckling är viktigt  för att barn/ungdomar ska tycka om att träna med oss.  All utveckling ska ske utifrån den egna nivån, vi har gränsöverskridande samarbeten mellan grupper, tränarrotation, överlämning när man byter grupp samt SATU-utbildade tränare och utbildade unga ledare som de flesta är tidigare tävlande för klubben.

Kontakta styrelsen

Integritetspolicy

Policy och Dokument

  • Träningspolicy
  • Tävlingspolicy
  • Lägerpolicy
  • Alkohol- och drogpolicy
  • Stadgar
  • Utlägg
  • Instruktion till tävlingsanmälan
  • Handlingsplan trygga miljöer