Vill du träna med oss?

Om man kan ta liften och åka själv i barnbacken då kan man börja träna med vår klubb. 

Vi tränar under säsongen en till tre kvällar i veckan beroende på åldersgrupp och alpin gren.

Vi kör även en uppskattad barmarksträning under hösten innan vi fått snö i vår backe. Den sker både utomhus och inomhus. 

Alpint

Information om alpin träning och grupper

Freeride

Information om träning med freeride

MiniAlpina

Information om vår grupp för de som är allra yngst och som vill träna med oss vid några tillfällen.

Prova på

Vill du prova på att träna med oss?

Blå gula vägen

Vi följer riktlinjerna i blågula vägen alpint som tagits fram av svenska skidförundet.

Idrottsförsäkring

Den ger dig ett bra grundskydd, till exempel om du råkar ut för en skada under träning eller tävling.
Som medlem är aktiva och ledare försäkrade genom Folksams idrottsförsäkring. Klicka på logganför mer information. 

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet

Svenska Skidförbundets åldersindelning är: barn 0–12 år, ungdom 13–16 år och juniorer. Enligt Barnkonventionen räknas alla som barn till och med 18-års ålder. Inom idrottsrörelsen har vi dock valt att göra en distinktion mellan barn och ungdomar, eftersom det ur idrottslig synvinkel finns stora skillnader mellan olika åldrar, pojkar och flickor.

Ur idrottens synvinkel är det viktigaste inte barnets kronologiska ålder utan dess fysiologiska, psykiska och sociala utvecklingsnivå. Detta innebär att, utifrån ett barnrättsperspektiv, se till det enskilda barnets behov och förutsättningar på den utvecklingsnivå där våra barn och ungdomar befinner sig och att därifrån anpassa verksamheten

Kontakta tränargruppen

Nytt fält