Lägerpolicy

 

Vilka kan delta på läger

För att delta på läger som anordnas för träningsgrupperna U12-U16 ska åkaren ha som ambition att tävla under kommande säsong för Härnösands Alpina klubb.

För att delta på läger som anordnas för träningsgrupperna U8-U10 ska åkaren ha som ambition att träna med Härnösands Alpina klubb och när man känner sig redo är med och tävlar.

Vilka ansvarar för lägrets genomförande

Ansvariga för planering (inkl budgetarbete) och genomförande av läger är tränargruppen tillsammans med lägeransvarig.

Fördelning av boende för anmälda åkare, tränare och medföljande görs av lägeransvarig inför varje läger. Information skickas ut av lägeransvarig när planeringen är klar till alla anmälda.

Lägeravgift för läger i klubbens regi och regionläger (16)

Lägeravgiften avser kostnaden för lägrets boende (vid regionläger inkl måltider).

Aktiva, hjälptränare och medföljande betalar den lägeravgift som specificeras för varje läger inför säsongen.

Klubben står för hela kostnaden för:

 • tränare som är utsedda att ansvara för respektive lägers aktuella grupper
 • ungdomsledare som av tränare är utsedda att hjälpa till med respektive lägers aktuella grupper. Detta för att klubben vill uppmuntra unga ledare att delta vid läger.
 • medföljande som ersätter tränare. Det ska ha kommunicerats innan lägret till lägeransvarig eller direkt vid ersättning av tränare på plats vid sjukdom.
 • medföljande som bor i stuga/lgh med enbart tränare alternativt med enbart aktiva då den ensam förväntas ansvara för slutstädningen

I lägeravgiften ingår inte liftkort eller måltider om inte annat anges.

Liftkort för läger i klubbens regi och regionläger (U16)

Klubben betalar liftkort vid läger för:

 • aktiva vars träningsgrupp lägret gäller.
 • lägrets utsedda tränare/hjälptränare/ungdomsledare
 • medföljande som hjälper till alternativt ersätter tränare. Det ska ha kommunicerats innan lägret till lägeransvarig eller direkt vid ersättning av tränare på plats vid sjukdom.

De som har köpt SkiStar All säsongspass genom klubben avräknas vad kostnaden för klubben skulle varit utan säsongspasset upp till säsongspassets kostnad.

Klubben betalar inte liftkort vid läger för medföljande och syskon.

Lägeravgift och liftkort för aktiv på skidgymnasium

Åkare som går på skidgymnasium och tävlar för HAK ersätts för träningsläger med utgångspunkt från motsvarande kostnad för U16 mot inskickande av utläggsblankett med kvittounderlag. Under förutsättning att man bidrar till klubben genom samma arbetsinsats som för övriga medlemmar.

Måltider

Alla i respektive stuga/lgh hjälps åt med planering kring matinköp och tillagning av maten samt fördelar kostnaderna sinsemellan. I de fall klubben erbjuder gemensamma middagar eller det finns möjlighet att köpa måltider på plats m.m. så kommuniceras detta i god tid inför lägret av lägeransvarig.

Städning

Städning genomförs enligt boendets rutiner

 • av medföljande i stuga med enbart tränare/ungdomar (därav subventionerad   boendekostnad)
 • gemensamt av flera medföljande i samma stuga/lgh

Reseersättning / samåkning

Tränare som inte har med eget barn på läger ersätts av klubben med 18,50 kr per mil. För att få resan betald lämnas en reseräkning in till kassören senast en månad efter resan, använd blanketten utlägg.

För övriga som samåker finns en riktlinje om 5 kr per mil. Betalning görs direkt till den man samåkt med.

Anmälan/Avbokning

För att anmäla dig till lägret ska du:

 • fylla i ett Google Forms som skickas ut i god tid innan lägret
 • betala lägeravgiften

Du måste göra båda dessa saker senast det datum som anges av lägeransvarig i informationsutskick inför varje läger för att bli anmäld till lägret.

Avgiften för respektive läger betalas till klubbens bg 768-6264.  Skriv namn för vilka anmälan avser och vilket läger det gäller. Om uppgifterna inte får plats i meddelandet skicka ett mail med uppgifterna till ekonomi@harnosandsalpina.se

Huvudregeln är att anmälan är bindande och betalas endast åter:

 • vid uppvisande av läkarintyg
 • om det går att avboka och det inte blir en kostnad för klubben

Lägeransvarig ansvarar för alla eventuella avbokningar och är den som meddelar kassör om en återbetalning ska göras.

Meddelande till kassör

Integritetspolicy