Träningspolicy

Härnösands alpina klubb driver en alpin verksamhet där vi vill få barn/ungdomar mer intresserade av alpin skidåkning. Vi driver en verksamhet som riktas mot tävlingsåkning, men detta är ej något krav för att vara med i klubben.

Vi vill att våra ungdomar skall upptäcka glädjen i att vara duktiga på att åka skidor samt att få umgås och utvecklas tillsammans med andra barn/ungdomar i en trivsam miljö.

Vi sätter upp mål för gruppen – inte för var och en som individ. Ett bra komplement till dessa mål är att var och en – både åkare och tränare – sätter upp sina egna mål på kort och lång sikt. Barnen kan vara väldigt klara på vad de egentligen vill, och med en dialog tillsammans med föräldrar och tränare kan de här individuella målen tydliggöras.
På så sätt kan tränare och åkare också få lättare att förstå varandra. Spännvidden på målen lär bli från ”ha kul” till ”jag vill vinna världs-cupen” och det är ju precis som det ska vara!

För att kunna vara med och träna med oss så har vi två krav och det är att man kan åka skidor och att man kan ta liften själv. Med att åka skidor menar vi att man kan åka själv, kunna göra slalomsväng och stanna. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva en bra träning för alla.

Målsättningen är att samtliga grupper skall ges möjlighet att vara på snö så mycket som möjligt under försäsong om hemma alternativ finns. För att vara förberedd för skidåkning vid träning och tävling är det viktigt att vara fysiskt förberedd både styrke- och konditionsmässigt. Det är inte bara för att bättre kunna tillgodogöra sig skidträningen utan också viktigt för att förebygga, undvika skador. Det är därför angeläget att ungdomarna deltar på barmarksträningen inom alpinas regi eller om de kan erhålla motsvarande träning inom annan idrott. Ansvarig tränare skall arbeta för att nedan målsättning genomförs.