Försäkringar

 

Detta är en kort beskrivning av försäkringssituationen för en åkare i Härnösands alpina klubb.

Samtliga klubbar som är medlemmar i Svenska Skidförbundet har förbundsförsäkring som innebär att klubbens medlemmar är försäkrade, förutsatt att medlems/träningsavgift erlagts. Mer info hos SSF  eller hos Folksam

Försäkringar som föreningen har:
Folksams/Riksidrottsförbundets grundförsäkring. Denna försäkring har alla föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet. Försäkringsskyddet är i huvudsak: ansvars-, rättskydds-, förmögenshetsbrotts- samt olycksfallsförsäkring för funktionärer (ej idrottsutövare) m.m

Försäkringar som medlem i föreningen har:
– Svenska Skidförbundets medlemsförsäkring.
Skid- och snowboardåkare som är medlem i en förening som tillhör Svenska Skidförbundet omfattas av medlemsförsäkringen. Det är en olycksfallsförsäkring som gäller under tävling, träning och resor till och från dessa. Försäkringen gäller även under vistelse på annan ort än hemorten i samband med tävling eller träning.

– Råd och vård – kostnadsfritt.
Från och med den 1 juli 2019 kommer du som aktiv medlem ringa till Folksams fysioterapeuter och få professionella råd om hur du förebygger idrottsskador och även hjälp av experter när du har skadat dig. Allt utan kostnad!
Mer info hos SSF  eller hos Folksam

Försäkringar som medlem/åkare måste ha:
Nationell licens genom Folksam. Är obligatorisk för de som tävlar från det år man uppnår junioråldern. Försäkringsskyddet är litet och täcker direkta kostnader vid ev olycka, t.ex sjuktransport, förstörda kläder/glasögon, läkarvård m.m. Kostar 120.-/år.

Försäkringar som medlem/åkare kan ha:
Vi vill uppmana föräldrarna till att se över sitt barns olycksfalls försäkring samt ev. överväga de extra sjukförsäkringar som finns hos olika försäkringsbolag.

  • Olycksfallsföräkring genom sitt eget försäkringsbolag rekommenderas, ex.vis Barnförsäkringar. Brukar för ungdomar kosta 500-900.- beroende på belopp etc
  • Sjukvårdsförsäkring. Försäkringstyp som ger ”gräddfil” till sjukvård. Vilket kan vara bra vid en skada. De flesta försäkringsbolag har denna typ av försäkring. Kostar ca 2000:- per år.

 

Vid skada kom ihåg att anmäla till alla försäkringar som ditt barn/ungdom har, man får invaliditetsersättning från alla sina försäkringar.
Exempel enligt följande, skadat sig i en LVC tävling med risk för framtida men/invaliditet.
Anmälan ska göras till: (anmälan gör var & en själva, måste ske inom 3 år från skadetillfället)

  1. Svenska skidförbundets medlemsförsäkring, förutsatt att man är medlem i en förening som tillhör svenska skidförbundet. Ingen stor försäkring men dock ett litet skydd.
  2. Sin egen privata barn/sjuk & olycksfallsförsäkring.
  3. Kommunens olycksfallsförsäkring
  4. Övriga försäkringar som personen har, ex olycksfall via hemförsäkringen?
  5. Föräldrarnas gruppförsäkring via arbetet eller kanske facket osv.